Kettős ünnep Apcon

apci MTI

A templom felújítása és a Boldog Brenner János katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a 2500 lelkes Apc településen május 30-án.

04

Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa, Ternyák Csaba egri érsek a szentmise elején megáldotta a nemrég felújított templomot.

08

Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak, a vak koldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, hogy ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni. Nemcsak a szemünkkel, hanem a lelkünkkel is látnunk kell. Ma, a Szent Jobb ünnepén emlékezzünk arra, hogy Szent István is felnyitotta népe szemét és ráirányította Jézus Krisztusra.

06

Az azóta eltelt ezer év után vajon ma mi felismerjük-e Jézusban a Megváltót? A templom köveihez hasonlóan nekünk is élő kövekként, közösséget alkotva segítenünk kell egymást, hogy felismerjük Jézusban a Világ Világosságát. Ez a feladata a katolikus iskolának is, hogy az ott tanuló gyerekekkel megláttassa, felismertesse Jézust, istenhitre vezesse őket.

10

Az elmúlt öt év során a Szent István Király Templomot teljesen felújították, kicserélték a padokat, padlófűtést és új aljzatot kapott az épület, a falakat és a nyílászárókat kívül-belül lefestették, dréncsöves vízelvezetést építettek ki és a templom előtti térnek és a lépcsőnek a burkolata is megújult.

14

Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Ez a kis település, Apc megmutatja, hogy bármi történt a történelem során, török vagy német megszállás, háború, kommunista üldöztetés, a közösség most is él.

15

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a történelem nehézségeit felidézve kiemelte, hogy mindig a hit vezérelte és tartotta meg az embereket. Gazdag történelmi hagyományokat őrzünk, amit a közösség erejével át tudunk adni a következő generációnak. Nemcsak régi épületeket, hanem a szívünket, lelkünket is meg kell újítani, egyházi és világi közösségeket kell építeni és továbbadni gyermekeinknek.

16

A beszédek sorát Varga József plébániai kormányzó zárta, aki köszönetet mondott az állam és az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amelynek segítségével felújították a templomot. „Az Isten háza minden község és közösség életében nemcsak egy ékesség, hanem a Mennyei Atyával való kapcsolat helye. Innen forrásozik keresztény életünk, szentségeink, itt kötünk házasságot, itt kereszteltetjük meg gyermekeinket, itt imádkozunk elhunytjainkért. Itt őrizzük keresztény kultúránkat. Ezért becsüljük templomainkat. Most az apciak a felelősök ezért a templomért, amit őseink annak idején felépítettek.” A beszédeket követően a diákok rövid színdarabot mutattak be.

21

Az ünnepség az iskolában folytatódott, ahol Brenner József, a szombathely-vasvári székeskáptalan nagyprépostja elhelyezte vértanú testvérének, Boldog Brenner Jánosnak ereklyéjét az iskola kápolnájában.

24

Visszaemlékezésében beszélt testvére haláláról és a család gyászáról. Brenner János papi jelmondata, miszerint Az Istent szeretőknek minden a javukra válik, mindössze két év papi szolgálata után, vértanúságával vált teljessé. Meggyalázták, de a jó Isten felmagasztalta.

26

Tóth Ferenc, a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola igazgatója köszönetet mondott az ereklyéért és kifejezte azon hitét, miszerint minden nehézséget és gondot Boldog Brenner János példájával, bátor hozzáállásával, közbenjárásával tovább lehet vinni Krisztus útján, és a Mindenható gondoskodik róla, hogy az a hívő ember javára váljon. Elmondta, az elmúlt 10 évben, mióta egyházi fenntartásban működik az iskola, folyamatosan kívül-belül felújítások történtek, a mai modern kornak megfelelő eszközökkel szerelték fel az intézményt. Az iskolába jelenleg 170 diák jár.

18  

Az ünnep a diákok műsorával és agapéval zárult.

 

Pap Ildikó

kép: MTI/Komka Péter; Szent István Televízió - Federics RóbertForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala