„A mi bűneinkért szúrták át, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást”

nagypentek_08

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja. A római katolikus egyházban ezen a napon nincs szentmise. A liturgikus szertartás középpontjában Jézus szenvedése és a kereszt titka áll.  Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszten. Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és keresztút-járást is tartanak.

Az egri Bazilikában tartott szertartás kezdetén csendes bevonulást követően a vértanúkra utaló piros miseruhába öltözve Ternyák Csaba érsek az asszisztenciával együtt az önátadás jelenként leborulva imádkozott.

nagypentek_02

Az igeliturgiában Jézus szenvedéstörténetét Szent János evangéliuma alapján idézték fel a szeminárium tanárai és növendékei. 

nagypentek_06

Ma végigjárjuk Jézus keresztútját, lélekben ott állunk a kereszt alatt Máriával és János apostollal – kezdte prédikációját a főpásztor. Ez a kereszt, amely ott van a templomainkon, ott van a szobánk falán és talán ott van a nyakunkban is, arra emlékeztet bennünket, hogy megváltónk a kereszttel megváltoztatta az emberiség életét. Jézus kereszthalála számunkra az üdvösség útját jelenti.

nagypentek_04

Jézus halálának felelőseit keresve az Júdást szoktuk emlegetni, aki harminc ezüstpénzért eladta, Pétert, aki megtagadta. Felelősek még a főpapok, akik kiadták Pilátusnak, ő pedig a tömeg nyomása miatt inkább Barabást bocsátotta szabadon, s felelős még a vádaskodó tömeg és a katonák is.  A felelősök sorát nem zárhatjuk le: Jézus Krisztus halála az egész emberiség felelőssége, mert minden ember bűneiért fizette meg a váltságdíjat - mutatott rá az érsek. Az előző generációk és mi is felelősek vagyunk tehát haláláért. 

nagypentek_10

Ézsaiás próféta szavai szerint: a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetést.  Jézus azonban nem úgy halt meg, hogy bárkit is vádolt volna közülünk, sőt, éppen ellenkezőleg, imádkozott értünk! "Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit tesznek!" Úgy halt meg, hogy amikor szomjazott a kereszten, akkor mindenki üdvösségét szomjazta s utolsó szavával nyilvánvalóvá tette: beteljesedett, a mi üdvösségünk teljesedett be.

nagypentek_05

Tekintsünk bizalommal a kereszten függő Jézus Krisztusra, mert benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk! – zárta szavait Ternyák érsek.

nagypentek_13

Az egyetemes könyörgéseket követően a papnövendékek ünnepélyesen a miséző oltár elé vitték Krisztus keresztjét, amely előtt a főpásztor és a jelenlévő hívők kifejezték hódolatukat.

nagypentek_16

A szertartás az áldozással és a szentsír előtti csendes imádkozással fejeződött be.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Vozáry RóbertForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala