Érseki áldás a megújult rátkai templomon

2022. április 3-án a külsőleg megújult Szent Anna templomban tartott hálaadó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek, 2024. február 10-én a belsőleg megújult épületben kérte Isten áldását a főpásztor.

08

A szentmise kezdetén a plébánia fiataljai verssel köszöntötték a főpásztort, a képviselőtestület világi elnöke a közösség nevében mondott köszönetet a nagylelkű támogatásáért, melynek köszönhetően a templom megújulhatott.

01

Ternyák érsek úgy fogalmazott: nagy örömmel jött ismét ide, s gratulált a kivitelezőknek a színvonalas munkáért. Köszönetet mondott a kormánynak a pénzügyi támogatásért, s a szertartás kezdetén megáldotta az épület falait.

03

Szentbeszédében a főpásztor azt mondta, a német ősökre is emlékezünk, akik ilyen szép templomot hagytak a közösségre, s elismerését fejezte ki, hogy a német önkormányzat ébren tartja ezt az identitást az itt élőkben a bennünket éltető hittel együtt. Az olvasmányokra utalva elmondta, Isten a hűséges és tiszta szívekben és tiszta templomokban akar élni. Nem elég azonban a szépség, nekünk is hivatásunk van, hogy tiszták és szentek legyünk, ezt magunktól nem tudjuk megtenni, erre az Isten hívott bennünket és segít ebben! A világegyházban a Betegek Világnapja van, Szent II. János Pál pápa rendelése nyomán, a lourdes-i jelenés napján. Erre a helyre testi és lelki gyógyulásért nagyon sokat elzarándokolnak. Magunkba tekintve érezzük, hogy szükség van lelkünk felfrissülésére, sokszor hiányzik belőlünk az állhatatosság. A világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, s nekünk szükségünk van a testi és lelki megújulásra. A betegség keresztje előbb vagy utóbb minden embert érint, s ez a nap felkészít bennünket arra, hogy legyen erőforrásunk, hitük, bizalmunk és kapaszkodónk, hogy tudjuk Isten felé fordulni. Ma sokszor hangoztatják a betegségek megoldásaként az eutanáziát, ami gyilkosság, mert mi az életet ajándékba kaptuk Istentől. A betegség keresztjét hordozva sokan találtak Istenre, vagy találtak hozzá vissza.

07

A főpásztor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelére utalva hangsúlyozta: fontos az élet, melyért hálásnak kell lennünk Istennek. Mózes a mai olvasmányban a betegről, mint tisztátalanról beszél, ezzel párhuzamosan a mai evangéliumi szakasz a Jézushoz járuló leprás megtisztításának történetét vetíti elénk. Jézus újra és újra meggyógyít, megtisztít bennünket, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Szent Pál apostol a szentleckében arra bátorít bennünket, hogy életünket Isten dicsőségére éljük, akkor is, ha betegség, szomorúság vagy gyász sújt bennünket és tegyünk tanúságot Isten irgalmasságáról. „Azt kívánom a rátkai egyházközségnek, vendégeinknek, hogy Isten szeretetében mindig meg tudjunk maradni, hűségesek legyünk hozzá és mindig találjuk meg bizalommal őt, aki bűnösökként is mindig magához szorít bennünket, megbocsájtja bűneinket és azt mondja: „menj, de többé ne vétkezzél!” – zárta tanítását az érsek.

10

A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó hálát adott Istennek a nap kegyelmeiért, a közös ünneplésért, s Ternyák érseknek, hogy elfogadta a meghívást és megáldotta a felújított templomot. Köszöntötte Soltész Miklós államtitkárt, Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, Tirk Sándorné polgármester asszonyt, a megjelent helyi híveket, zarándokokat. Elmondta: két évvel ezelőtt, a külső felújítás megáldásakor még csak álom volt a belső rekonstrukció. Legutóbb a templombelső 1962-ben lett felújítva, akkor kerültek fel a Petrasovszky Leó készítette olajszekkók, amelyek állapota az évtizedek folyamán igen megromlott. A restaurátori munkákat Köteles István végezte, akárcsak a díszítő festések megfestését, amik egy a 80-as években történt elektromos tűznél károdostak. A villamos rendszer és a hangosítás korszerűsítését is tartalmazó beruházás  összesen 75 millió forintba került, ebből az Egri Főegyházmegye 40 milliót biztosított, a német nemzetiségi pályázat 30 milliós forrásához a hívek 5 millió forintot gyűjtöttek össze.

11

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár rámutatott: több mint 3700 templom újult meg és több mint 200 épült az elmúlt tíz évben a Kárpát-medencében. Kiemelte, abban, hogy egy közösség fenn tudjon maradni, óriási szerepe van a kereszténységnek. Hozzátette, “felelősségünk van nemzetünkért”, az egyházi beruházásoknak pedig ebben komoly szerepük van, legyen szó templomok, iskolák, óvodák felújításáról vagy építéséről.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics RóbertForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala