„Váljatok ti magatok is égő gyertyává!” - Megszentelt élet napja Egerben

09

A Megszentelt élet napját ünnepelték az Egri Főegyházmegyében február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatása ünnepén. A ciszterci Szent Bernát templomban a szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, ahol a hagyományokhoz híven jelen voltak az egyházmegye szerzetesi közösségei is.

01

Azt ünnepeljük a mai napon, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban, az akkor ott összegyűlő néphez hasonlóan bennünket is a Szentlélek irányított Isten házába, hogy Krisztus elé járuljunk, találkozzunk vele és felismerjük a kenyértörésben, amíg nyilvánvaló dicsőségben  el nem jön – mutatott rá a szentmise kezdetén a főpásztor.

04

Szentbeszédében örömének adott hangot, hogy találkozási lehetőség nyílik minden esztendőben ezen a napon az egyházmegyénkben élő szerzetesekkel. Az evangélium Anna prófétanő alakját idézi elénk, aki  soha nem hagyta el a templomot böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel-nappal, s beszélt a gyermekeknek. Beszélt szavakkal, beszélt életmódjával, beszélt cselekedeteivel és hűségével. Az érsek hangsúlyozta: minden nemzedéknek szüksége van ilyen igehirdetőkre, példaképekre. Ezért fontos az életszentség hírében elhunytak tiszteletének ápolása.

08

Az egyházmegyében a legkiválóbb szerzetes,  Árpád-házi Szent Erzsébet kiemelkedik mindenki közül. Hálával gondolunk és szeretettel Kelemen Didákra, a miskolci minorita tartományfőnökre, akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban van. A főpásztor felidézte:  Egerben egy történelmi esemény részesei lehettek azok, akik tanúi voltak annak, amikor hivatalosan kezdetét vette Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának újraindítása. Ternyák érsek a vértanú pálos szerzetes életéről szólva elmondta:  azért került a füzéri plébániára, hogy elősegítse azoknak a visszatérését a katolikus egyházba, akik a török idők után elhagyták az egyházat, és más felekezetbe léptek. Sikeres hitszónok volt, hatására hét falu tért vissza a protestáns vallásból a katolikus hitre.

07

Bujdosó újhitű katonák pontosan 350 évvel ezelőtt elrabolták őt a füzéri plébániáról és két hónapon keresztül válogatott kínzásokban részesítették, rá akarták rábírni, hogy tagadja meg katolikus hitét, erre azonban ő nem volt hajlandó. Hitéhez való ragaszkodása miatt Egerfarmosnál 1674. május 24-én lefejezték. A Sátoraljaújhelyen végső nyughelyére helyezett Csepellényi György tisztelete gyorsan terjedt, számos korabeli forrás beszámolt hitelesen arról, hogy hitéért halt vértanúhalált. Fenessy György püspök elindította boldoggá avatási eljárását, 14 tanút kihallgattak, s a jegyzőkönyveket felterjesztették Rómába. A török utáni nehéz időkben az ügy elaludt, s később, az elmúlt századokban többször is újraindították a boldoggá avatási folyamatot és tisztelete mindig fennmaradt az egyházmegyénkben.

03

A főpásztor felidézte: 2022 nyarán Füzér, Sátoraljaújhely és Egerfarmos plébánosai és a polgármesterei kezdeményezték az eljárás újraindítását,s fontosnak tartotta felkarolni az ügyet. Az érsek elmondta: tavaly Rómában a szentek Dikasztériumában bátorító fogadtatásra talált. Sokat dolgoztak eddig is az ügyön és sok feladata van az elkötelezett szakembereknek, tudós történészeknek, és imádkoznunk kell, hogy minél előbb boldoggá legyen avatva.

05

Ternyák érsek köszönetét fejezte ki a szerzeteseknek, hogy életpéldájukkal, imáikkal, a szegények, gyermekek szolgálatával Krisztus egyházának hiteles képviselői akarnak lenni. Úgy fogalmazott: „arra kérlek benneteket, hogy sajátos hivatásotoknak megfelelően adjátok oda magatokat teljesen elégő áldozatul. Váljatok ti magatok is égő gyertyává, sugározva magatok körül Krisztus világosságát és szeretetének melegét!”

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics RóbertForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala