Több évszázados álom valósulhat meg

LM_4759

Az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában tartott közös imádságot követően az épület harmadik emeleti nagyelőadójában nyitották meg hivatalosan Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát.

LM_4814

Az ülés kezdetén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató köszöntötte a jelenlévőket.

LM_4826

„Történelmi pillanat részesei vagyunk” – foglalta össze Dr. Ternyák Csaba egri érsek az esemény jelentőségét. Elmondta: a vértanú szerzetes életének fontos állomásait jelentő települések – Füzér, Sátoraljaújhely és Egerfarmos – plébánosai és polgármesterei kezdeményezték, hogy indítsák újra a már többször elkezdett, de a történelem viharai miatt elakadt folyamatot.  350 esztendeje is megtapasztalhatták, hogy Isten a nehéz időkben is kiváló embereket küld.

Csepellényi György kiállt a végsőkig hite mellett, nem tagadta meg, vére árán is tanúságot tett róla. Sokan tévesen úgy fogalmaznak, hogy térítette a protestánsokat, holott arról volt szó, hogy visszatérítette azokat, akik elhagyták katolikus hitüket. Imádkozzunk, hogy megvalósuljon az évszázados álom, hogy a boldogok sorában tisztelhessük a pálos vértanút! – zárta köszöntőjét az érsek.

LM_4817

Az eseményen Dr. Benei Bernadett, a Történész Bizottság elnöke ismertette Isten Szolgája Csepellényi György életútját, pályájának fontos állomásait, missziós tevékenységét, az 1600-as évek történelmi viszonyait.

LM_4839

Dr. Kiss Gábor jegyző az eljárás menetének egyházjogi szempontjait ismertette, hangsúlyozva, az igazság közös keresése a feladatuk, s a hitvalló vértanú életének feltárása. Mint mondta, 2022. őszén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatólag fogadta a szándékot, s indulhatott a folyamat, melynek meghatározó állomása a mai nap.

LM_4875

Az eljárást vezető főpásztor, Dr. Ternyák Csaba egri érsek által kinevezett tisztségviselők egyenként esküt tettek, s aláírásukkal erősítették meg azt, megfogadva, mindent megtesznek, hogy pontosan és lelkiismeretesen végezzék el munkájukat.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Dr. Czapkó Mihályt az ügy egyházmegyei posztulátorává, Dr. Dolhai Lajost a Bíróság ügyészévé és Dr. Kiss Gábort, a Bíróság jegyzőjévé nevezte ki. Érsek úr kinevezése nyomán a Történész Bizottságot Dr. Benei Bernadett vezeti, a bizottság további tagjai Urbán Márta és Dr. Bojtos Anita.

LM_4941

Dr. Czapkó Mihály posztulátor a Szent István Televízió kérdésére elmondta, hamarosan összeülnek a szakértők és kialakítják a pontos menetrendet. Hozzátette: gazdag iratanyag, dokumentumok állnak rendelkezésre, ebből kell egy komplex jelentést készíteni, amit a főpásztor elé tárnak, amelyet követően lezárulhat az egyházmegyei folyamat. A kiküldött iratanyagból a római posztulátor vezetésével egy összefoglaló dokumentum (positio) készül, amelyet először egy teológusokból, majd bíborosokból álló bizottság értékel, valamint egy történész bizottság szakvéleményére is szükség van. Egybehangzó pozitív megítélés esetén a dikasztérium prefektusa a pápa elé terjeszti az ügyet, aki mint egyedüli bíró dönt a boldoggá avatásban. Pozitív döntés esetén Isten Szolgája a Tiszteletreméltó (Venerabilis) címet viseli. A vértanúság elismerése a kulcsa Csepellényi György boldoggá avatásának.

LM_4971

Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa az 1689-ben készült kihallgatási jegyzőkönyv kézzel írott másolatát mutatta be a jelenlévőknek, mely az első alkalommal indított eljárás dokumentuma.

LM_4983

A Bizottság tagjai

LM_5000

Az ünnepélyes esemény résztvevői

Az Egri Főegyházmegyében így imádkoznak a boldoggá avatásért:

Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepellényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tiszelhessük őt. Amen.

 

Csepellényi György 1620 körül, más forrás szerint 1626-ban született a Trencsén vármegyei Biccsén, nemesi származású családban. 1643. május 3-án a felsőelefánti Keresztelő Szent János pálos rendi kolostorban tette le szerzetesi fogadalmát. 1660-ban rendje a máriavölgyi kolostor alperjelének nevezte ki, innen előbb Terebesre került, majd Felsőelefánton is szolgált. A környékbeli Nagyappony és Kisappony falvakban több száz családot térített vissza a katolikus hitre, sőt visszaszerezte az üresen álló katolikus templomot és plébániát is. 1669. június 5-én a rend Csepellényit nyolc társával együtt küldte misszióba a már ott szolgálatot teljesítő páterek mellé Felső-Magyarországra. Csepellényi füzéri plébános lett és 1673-ra hét falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián ejtette foglyul protestáns bujdosó katonák egy csoportja 1674. március 26-án. Két hónapon keresztül hurcolták magukkal, és gyötörték válogatott, kegyetlen kínzásokkal, melyeket állhatatosan tűrt. Katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőke pusztán fejezték le. Holtteste napokig hevert a pusztában, a szemtanúk szerint romlatlanul, melyet Nagy János mezőkövesdi plébános temetett el az egerfarmosi templomban. Temetését csodás események sora kísérte. 15 évvel Csepellényi halálát követően, Barilovich Lajos pálos rendi generális kérésére 1689. április 29-én Fenesy György egri püspök kanonizációs vizsgálatot indított Csepellényi ügyében. Barilovich 1689-ben, miután engedélyt kapott Fenesy György egri püspöktől, elszállíttatta Csepellényi földi maradványait a rend sátoraljaújhelyi, Szent Egyed tiszteletére felszentelt templomába, melynek legújabb kápolnájának kriptájában helyezték el. Tisztelete túlélte az évszázadokat, boldoggá avatását többször is kezdeményezték (1689-ben, 1769-ben és 1949-ben), azonban nem sikerült végigvinni az eljárást. 1974-ben Nagy-Bozsoky József orvosnak sikerült azonosítania Csepellényi földi maradványait. 1989. május 27-én, Sátoraljaújhelyen, temetésének 300. évfordulóján egy tölgyfa ossariumban, korábbi kriptájában helyezték el csontjait – írja az Egyházmegyei Hírek 2023. novemberi számában Benei Bernadett.

Bérczessy András

Fotó: Lénárt Márton

 Forrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala