Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2024. februári száma

2024februar

A tartalomból:

Ökumenikus imahét Egerben és Miskolcon - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa  . január 21. és 28. között újra imahetet hirdetett a krisztushívők egységéért.
A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27). Nagyon nehéz gazdasági és politikai viszonyok között kell az ott élő testvéreinknek Krisztusról tanúskodniuk és honfitársaik életkörülményein segíteniük. Imádsággal és segítőkészséggel gondoltunk ezen az imahéten ennek a sok próbatételt megélt afrikai országnak a lakosságára és keresztény testvéreink mindennapjaira.
Egerben az imahét nyitónapján hagyományosan minden felekezet saját templomában, saját liturgiával kezdte a nyolcnapos imaalkalmat. Közös istentiszteletekre – a történelmi egyházak részvételével – az ezt követő napokban került sor.
Január 22-én, hétfőn az egri református templomban Ternyák Csaba egri érsek hirdetett igét. Elmondta, hogy az imahét témája az isten- és emberszeretet. Jézus válasza így hangzik a törvényhozó kérdésére, amikor az a legfőbb parancsról kérdezte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” Az érsek hangsúlyozta: hiba, ha a szeretetet összetéveszti az ember önmaga szeretetével. A szeretet mértéke Jézus, aki önmagát adta barátaiért. A főpásztor kitért arra is, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben úgy érezzük, mi vagyunk otthagyva az útszélen és Jézus az irgalmas szamaritánus.
Ternyák érsek úgy fogalmazott, hogy Szent Pál apostol mélyen megértette Isten végtelen szeretetét. Krisztus szeretete elbűvölte őt. Beszéde végén arra biztatta a szép számban jelenlévőket, hogy bár különböző felekezetek tagjai, tegyünk tanúságot arról, hogy összetartozunk, hogy egymás testvérei vagyunk.

A gyermekek szeretete segít a megújulásban - A Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át dr. Kocsisné Horti Mónika, a jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hitoktató pedagógusa, történelem és ének-zene szakos tanára az Egri Főegyházmegye tanévnyitó ünnepségén. A díj átadásakor elhangzott, hogy a kitüntetett példaadó keresztényi életet él. A helyi római katolikus egyházközség aktív tagja, Jászfényszaru, majd Pusztamonostor kántora is volt. Férjével, aki a Jászfényszarui Egyházközségnek több évtizedig volt világi elnöke, közel 30 éve a Vinculum Caritatis közösség családi ágának tagjai és tevékeny vezetői.
Rendszeres, lelkes szervezője, segítője a táboroknak: mesetábor, hittanos tábor. Az egyházi és városi ünnepek megvalósításából aktívan kiveszi részét. Mindig lehet rá számítani az egyházközségi programok lebonyolításában például adventi koszorúkötéskor, gyertyagyújtáskor, a pásztorjáték betanítása alkalmával, Mikulás ünnepen, a pünkösdi családi napokon, a nyitott templomok napján, vagy éppen anyák napja előkészítésekor. A kitüntetett pedagógusról szól cikkünk.

Csepellényi György a pálos rendben - Csepellényi György a felsőelefánti kolostorban lépett be a pálos rendbe, valószínűleg 1642-ben. Az évszámot csak feltételezzük, annyit tudunk bizonyosan, hogy itt tette le örökfogadalmát 1643. május 3-án. A rend is éppen ebben az évben tett végre pontot arra a több évtizedes megújulási folyamatra, amelynek részeként elkészült a trienti szellemben átdolgozott rendi szabályzat. Az új szabályzat már kijelöli a belépő újoncok (novíciusok) képzésének helyszínét is: Sopronbánfalvát, a rend 15. századi eredetű, és épp akkoriban renovált kolostorát. A Csepellényi után érkező pálosok már mind ott töltötték a jelöltidő egy évét, amely a fehér habitus fölvételétől, azaz a beöltözéstől a fogadalom letételéig telt. Írásunk Csepellényi György pálos rend-beli útját követi végig.Forrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala