„Legyünk az Irgalmas Isten követei!” – Munkácson mutatott be szentmisét az egri érsek

unnamed

Ternyák Csaba egri érsek Munkácson mutatott be szentmisét november 11-én, Tours-i Szent Márton, a székesegyház és az egyházmegye védőszentjének ünnepén.

A háború kitörése óta az érsek először látogatott Kárpátaljára, így személyesen megtapasztalhatta, hogyan éli mindennapjait a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye híveinek itthon maradt közössége. A szentmisére a megye minden pontjáról érkeztek zarándokok: ukránok, magyarok, szlovákok, németek egyaránt. Az érsek látogatása különösen a magyar ajkú hívek szívét melengette meg, mivel a vallási értékek közvetítése mellett jelenlétével a határontúli testvérekkel való nemzeti összetartozást is erősítette.

oltár totál

A szertartás előtt a helyi hívek és zarándokok közösen elimádkozták a Szent Márton litániát, mely során a szentéletű püspök útja és szolgálata mozzanatain elmélkedve  kérték a közbenjárását az egyházmegyére, a közösségükre, saját életükre. A litánia egy ukrán nyelvű énekkel zárult Szent Márton tiszteletére.
Az ünnepi bevonulás után Molnár János püspöki helynök köszöntötte az érseket, Lucsok Péter Miklós OP püspököt, Majnek Antal OFM nyugalmazott püspököt, az egyházmegye papjait, szerzeteseit, szerzetesnővéreit és minden egybegyűltet.

munkacs-bucsu-9

A szentmisét is több nyelven hallhatták a jelenlévők: magyarul, ukránul és egyes részeket szlovákul. Az állandó részeket viszont latinul imádkozták. Ezzel is jelezték, hogy a különböző nemzetek nemcsak megférnek egymás mellett a székesegyházban, hanem mindig is kiegészítették és gazdagították egymást. Az olvasmányban Izajás könyvének részletét olvasták fel, melyben az Úr szolgája hálával a szívében elbeszéli a kiválasztásának, a hivatásának értelmét és tartalmát. „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. (Iz 61, 1-3) A szentírási részlet legszebb üzenete az, hogy nem csak Szent Márton, de bárki számára elérhető ez a hivatás, hiszen nincs olyan életállapot, amikor az ember ne tudna tenni a másikért. Ha valamilyen oknál fogva tettével nem segíthet, akkor imával képes könyörögni az embertársaiért. A válaszos zsoltárban az Isten ígéretet tesz választottjának, hogy mivel szövetséget kötött vele, megerősíti ivadékát örökre és megszilárdítja trónját nemzedékről nemzedékre.  Az ember el nem múló hálájával felel erre. Ezt a tökéletes Isten és ember közötti kapcsolatot mutatja be a zsoltáros, mely a mai ember számára is példa és biztatás a mindennapokban, hivatásának végzéséhez egy mankó.

préd közeli

Ternyák Csaba szentbeszéde elején elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt Lucsok Péter Miklós OP püspök felhívására testvéri együttérzéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez és mutattak be szentmisét a háborúban elhunyt honvédekért, továbbá imádkoztak a gyászoló családjaikért. Háláját fejezte ki a meghívásáért és elmondta, hogy örömmel látogatja a kárpátaljai híveket és erősít meg őket a hitben.

nép 2

„Jó testvérként vagyunk most együtt. A jó testvérekre az jellemző, hogy osztoznak egymás örömében, bánatában egyaránt. Hisszük, hogy az Úr nem hagy minket erőnkön felül megpróbáltatni és vigasztalásról is gondoskodik. Szent Márton évről évre visszatérő ünnepe is ilyen erőforrás és vigasztalás, hiszen életpéldája arra tanít, hogy a hit dolgában nem befolyásolhat bennünket a környezetünk. Szent Márton szülei pogányok voltak, mégis 12 éves korában arra az elhatározásra jutott, hogy belépjen a katekumenek közé”. - mondta az érsek.  A prédikációjában felelevenítette Szent Márton két legendáját, melyben tanúságot tett a szegények és Krisztus iránti elkötelezettségéről. A mai evangéliumban is azokat a szavakat hallhatták a hívek, melyek a legnagyobb inspirációt jelentették Márton számára: „Ruhátlan voltam és betakartatok.”

préd totál

Az érsek hangsúlyozta, hogy Szent Mártonnak a történelemben számtalan követője van mind a mai napig. A közeli Sárospatakon született Szent Erzsébet nemcsak kenyeret adott a szegényeknek, hanem minden tettével arra tanított, hogy boldoggá kell tenni az embereket. De megemlítette Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, a szegények orvosát, vagy Kalkuttai Teréz anyát, akik szintén megfeledkezve önmagukról segítették embertársaikat. Felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk is és hoz elő újabb és újabb karizmákat az Egyházban.

nép 3

„A Szentírás ma is képes arra, hogy megváltoztassa az emberek életét, a mi életünket is. A mai evangéliumban Jézus nemcsak a ruhátlanok felöltöztetéséről szól, hanem éhségről, szomjúságról, börtönről, betegségről. Mi pedig még folytathatnánk a sort a legkülönfélébb emberi szenvedésekről és nyomorúságokról, melyeken mi is tudunk segíteni. Habár a mai evangéliumban nem szerepel az irgalom, Szent Márton életének üzenete mégis az irgalmasságról szól. Az irgalmasság az egyetlen és hatékony válasz a gonoszság hatalma ellen. Csak ott ér véget a gonoszság, ahol van irgalom.

nép

A világban nagyon sok ember várja az irgalmas szamaritánust, aki lehajol hozzájuk. Tudom, hogy Szent Márton élete milyen mélyen áthatja a kárpátaljaiak életét és sokan vannak, akik odaadják a „palástjuk” felét másoknak. Vállaljuk bátran sz irgalmas szamaritánus küldetését életünkben, környezetünkben, családunkban, baráti körünkben, egyházközségünkben, munkahelyünkön. Legyünk az Irgalmas Isten követei! Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!” -  fejezte be szentbeszédét Ternyák Csaba. Végül gratulált Lucsok Péter Miklósnak a kinevezése alkalmából, aki immár egy hónapja a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke.

Az igeliturgia után a résztvevők az eucharisztiában részesülhettek, mely teljessé tette számukra az ünnepet.  Az egybegyűltek hálatelt szívvel mondtak köszönetet a szép ünnepért. Mint minden évben a búcsúi szentmise végén adták át a Szent Márton palástja díjakat, melyeket olyan személyeknek ítélnek, akik valóban megérdemelték, hogy az egyházmegye köszönetet mondjon nekik munkájukért, fáradhatatlan szolgálatukért, hűségükért.

Elsőként a Szent Márton Palástja Pro Caritate-díját adták át Fehér Ferencnek, az Egyházmegyei Szent Márton Karitász igazgatójának, aki közel húsz éve irányítja a karitatív szervezetet. A Pro Fide-díjat Lipcsei Szilvia, huszti hitoktató vehette át, aki évtizedek óta a helyi egyházközség lelkes és tevékeny tagja. A Pro Ecclesia-díjban idén két fő részesült: Krajnikné Hegyi Irén, a beregszászi római katolikus egyházközség kántora, kórusvezetője, valamint Resetár Tetjána, a „Szvitlo” ukrán nyelvű egyházmegyei újság főszerkesztője.

„A mai ünnep által csodálatos ajándékot kaptunk az Úrtól. A legnagyobb ajándék az Ő jelenlétének megélése, megtapasztalása. Köszönöm mindnyájatoknak a jelenlétet: zarándokoknak, hogy eljöttek, a munkácsiaknak pedig a felkészülést. Megköszönöm az érsek atyának, hogy elfogadta meghívásomat. Elkezdtük a felkészülésünket az egyházmegyénk 25. évfordulójára és az érsek atya meghívása is ennek a programnak része, hiszen valamikor az Egri Érsekséghez tartoztunk. Köszönjük, hogy ebben a nehéz időben, amit most a háborúban megtapasztalunk, meglátogatott bennünket, és nyitottsággal, vigasztalással fordult hozzánk, megerősítve bennünket. Köszönjük a sok segítséget, melyet kaptunk az elmúlt időszakban, többek közt a mikrobuszt, valamint két magyarajkú papot, akik az Egri Egyházmegyéből érkeztek hozzánk szolgálni” - összegezte hálatelt szívvel Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök.

Végül egy Szent Márton ikont ajándékozott az érseknek és kérte, hogy a jövőben imádkozzon a Munkácsi egyházmegyéért.

A kivonulás alatt az Érsek atya áldását osztotta hívekre, különös szeretettel és odafigyeléssel fordult a családok felé, akik szép számmal vettek részt a búcsún.

Fehér Rita

Munkácsi Római Katolikus EgyházmegyeForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala