Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2023. júniusi száma

2023junius

A tartalomból:

Egyházmegyei találkozó - Szent Erzsébet szentté avatásának 788. évfordulója alkalmából főpásztorunk 2023. május 29-ére, Pünkösdhétfőre Egyházmegyei találkozóra hívta a papságot és a híveket a sárospataki bazilikába. Az Egri Főegyházmegye találkozóján többezer zarándok vett részt. A program 9 órakor a zarándokok fogadásával, regisztrációval kezdődött. Fél 10-től imádkozták el a rózsafüzért. Füleczki István az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa és az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a 10 órakor kezdődő katekézist „Mária, az Egyház tükre” címmel tartotta meg.  A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek volt. A főpásztor Szent Erzsébet oltalmát kérte az egyházmegye papjaiért és híveiért, hogy ez a zarándoklat hozzon lelki megújulást. Prédikációjában elmondta, hogy Árpád-házi szentünk születési helye kiválóan alkalmas arra, hogy egyházmegyei találkozót ünnepeljük, hogy a járvány elmúltával hálát adjunk és számba vegyük közös feladatainkat, az előttünk álló időszak vállalásait. Ezek között kiemelt célként említette a sátoraljaújhelyi egykori pálos templom kriptájában nyugvó Csepellényi György pálos szerzetes, egykori füzéri plébános boldoggá avatásának ügyét. A résztvevők között kiosztottak egy emlékképet, amelyen egy régi ábrázolás látható róla, hátoldalán pedig egy imádság olvasható. A szentmise után közösen is elmondták ezt az imát. 

Ima Csepellényi György boldoggá avatásáért:

Istenünk, benned bízók erőssége,
te arra hívtad Csepellényi Györgyöt,
hogy Boldog Özséb követőjeként
híveidet megerősítse a katolikus hitben,
és összegyűjtse, ami szétszóródott.
Életáldozata, hite
és irántad érzett hűsége
példaként ragyog előttünk.
Add, hogy mielőbb
a boldogok között tisztelhessük őt. Ámen.


Egyházképünk - Pünkösd nemcsak a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, hanem egyben az Egyház születésnapja is. Kiváló alkalom arra, hogy reflektáljunk az egyházképünkre. Hitünk, vallásosságunk szempontjából nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk az Egyházról. Nemcsak a papok, hanem mindnyájan látjuk, hogy a vallástalan és kevésbé vallásos emberek helytelenül gondolkodnak az Egyházról. Sőt még az imádkozó, templomba járó emberekben is nagyon sok téves elképzelés él az Egyházzal kapcsolatban. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora azt is megfogalmazta, hogy sokak számára az Egyház csak egy a sok nonprofit szervezet, társaság közül, amely bizonyos szolgáltatásokat nyújt, például eltemeti halottainkat.  Egyes politikusok pedig úgy gondolják, hogy azért van szükség az Egyházra, mert segítségével vissza lehet szorítani a bűnözést és meg lehet oldani a szociális gondokat. Az Egyház az iskoláival és egyéb intézményeivel az állam válláról leveszi a terheket. A jó katolikusok közül is sokan úgy gondolják, hogy az Egyház a pápából, a püspökökből és a papokból áll, legfeljebb még a kántorra és harangozóra gondolunk, ha az Egyházról beszélünk.  Sajnos, 60 évvel a II. Vatikáni zsinat után sem tudatosult még a katolikus hívekben, hogy az Egyház mi vagyunk. Mi mindannyian, akik megkeresztelkedtünk és hiszünk Jézus Krisztusban. Akik minden vasárnap és ünnepnap együtt ünnepeljük az Eucharisztiát és együtt imádkozunk. És nemcsak a papok, hanem mindnyájan felelősek vagyunk az Egyházunkért. A keresztény ember, ha valóban az Egyház élő tagja, nem elégedhet meg azzal, hogy csak élvezi az Egyházhoz való tartozás áldásait, hanem kötelességének kell éreznie, hogy osztozzék az Egyház életében és gondjaiban.

Papszentelés a jezsuiták miskolci templomában - Bensőséges szentmise keretében szentelte pappá Nevelős Gábor SJ-t Ternyák Csaba egri érsek szombaton, május 20-án a miskolci Isteni Ige-templomban. András Attila SJ provinciális hangsúlyozta, Gábor a rendtartomány kétszeres, sőt háromszoros öregdiákja. Ő az első olyan rendtag, aki a helyi Fényi Gyula jezsuita gimnázium diákjaként nevelkedett, majd lett a Jézus Társasága tagja, de tanult a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban is, melynek most rektora. A szertartáson a szentelendő szülei, családtagjai, barátai mellett részt vett és koncelebrált sok jezsuita rendtárs. 
Nevelős Gábor a Miskolc melletti Arnóton született. Az iskola egyik nyílt napján „beleszeretett” a Jezsuba, ahol ezután nyolc évet töltött. Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemre járt, és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója lett, s itt tapasztalta meg, mit jelent egy közösségben felelősséget vállalni másokért. Egy évet töltött az akkor még létező Reneszánsz Tanulmányi Házban, diplomamunkáját a napenergia hasznosításának lehetőségeiről írta. 2011 belépett a Jézus Társaságába, a noviciátust Budapesten végezte, filozófiát Münchenben tanult, ezután a magisztérium következett Marosvásárhelyen, majd a teológiai tanulmányok Rómában. 

Édesanyja imádságos élete volt előtte a jó példa - Várkonyi Lászlóné, a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda pedagógusa Szent Gellért-díjat vehetett át az idei tanévben Ternyák Csaba egri érsektől. Amint díjátadáskor elmondták: a helyi Szent Bertalan Plébánia Egyházközségének aktív tagja. A „Bertalan barátai” táborban többször volt táborvezető. Tanítványai és azok szülei szeretik és tisztelik! A „Mustármag” imacsoportban és a helyi Rózsafüzér-társulatban is tevékenykedik. Május és október hónapokban rendszeresen gyerekcsoportokkal érkezik az imaórára. A  helyi „Teréz Missziónak”, valamint a „Lelki adoptálás” imacsoportnak is aktív résztvevője. (A Szent Gellért-díjas pedagógusról szóló írás is megtalálható az Egyházmegyei Hírek júniusi számában.)Forrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala