Pappá szentelték Nevelős Gábor SJ-t a jezsuiták miskolci templomában

jezsupapsz4

Bensőséges szentmise keretében szentelte pappá Nevelős Gábor SJ-t Ternyák Csaba egri érsek szombaton a miskolci Isteni Ige-templomban. Amint András Attila SJ provinciális hangsúlyozta, Gábor a rendtartomány kétszeres, sőt háromszoros öregdiákja. Ő az első olyan rendtag, aki a helyi Fényi Gyula jezsuita gimnázium diákjaként nevelkedett, majd lett a Jézus Társasága tagja, de tanult a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban is, melynek most rektora.

jezsupapsz3

„Ez a papszentelés többszörös ünnep számunkra. Gábor az első olyan fiatal magyar jezsuita, aki a rendszerváltás után újjászervezett magyar rendtartomány iskolájában, a miskolci Jezsuban nevelkedett. Kétszeres, sőt háromszoros öregdiákunk, hiszen a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója is volt, és egy éven keresztül a Reneszánsz Tanulmányi Házban is tanult” – köszöntötte az egybegyűlteket a szentmise elején András Attila SJ provinciális.  

436_2906_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-05-20_14-45-56]

A misén a szentelendő szülei, családtagjai, barátai mellett részt vett és koncelebrált sok jezsuita rendtárs. A meghitt légkörhöz az is hozzájárult, hogy a zenei szolgálatot a Jezsu diákjaiból álló kórus végezte Herpainé Velkey Klára vezetésével, az evangéliumot pedig az a Mihalkov Ferenc SJ olvasta fel, akinek szentelése a következő magyar jezsuitaként ősszel lesz esedékes.

jezsupapsz1

Nevelős Gábor a Miskolc melletti Arnóton született. Az iskola egyik nyílt napján „beleszeretett” a Jezsuba, ahol ezután nyolc évet töltött, és az akkori igazgató, Ádám János SJ szavain és életpéldáján keresztül már akkor megérintette Isten szeretete, valamint az iskola eszménye, a másokért élő ember mottója. Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemre járt, és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója lett, s itt tapasztalta meg, mit jelent egy közösségben felelősséget vállalni másokért. Egy évet töltött az akkor még létező Reneszánsz Tanulmányi Házban, diplomamunkáját a napenergia hasznosításának lehetőségeiről írta. 2011 belépett a Jézus Társaságába, a noviciátust Budapesten végezte, filozófiát Münchenben tanult, ezután a magisztérium következett Marosvásárhelyen, majd a teológiai tanulmányok Rómában. 

jezsupapsz2

Lelkiismeretes, fegyelmezett, precíz, nagylelkű, imádságos, megfontolt, őszinte, párbeszédkész. A hit embere, intenzíven éli az Úrral való kapcsolatát, és erről tanúbizonyságot tesz; jámborság és istenfélelem jellemzi, segítőkész és nagyvonalú, minőségi időt képes rászánni akár ismeretlenekre is. Mindig megmarad a kellően tiszteletteljes hangnemben, kezdeményezi a konfliktusok megbeszélését, realista, néha finom iróniával, de nem tapintatlanul fogalmaz. Önmagával szemben szigorú, másokkal szemben nagylelkű; humoros, gondoskodó ember, rendtársait nagy tisztelettel szólítja meg, visszajelzésekben tapintatos. Kedvenc kutatási területe a teremtésvédelem, a természetben Istent ajándékként látja, s áldozatokat hoz azért, hogy a világ tisztább, igazságosabb, élhetőbb legyen – sorolta Nevelős Gábor erényeit András Attila SJ.

436_2913_01-MP4_snapshot_00-00_[2023-05-20_14-46-14]

„Mint a napenergia szakértője, tudja, hogy igazi energiáinkat nem a napból kapjuk, hanem a mi igazi napunktól, Jézus Krisztustól. Ő tölti fel lemerült lelki akkumulátorainkat” – csatlakozott a provinciális szavaihoz szentbeszédében Ternyák Csaba, majd így folytatta: „Milyen az az Isten, aki eléri, hogy valaki életre szóló döntést hozzon mellette? Miközben sokan vannak mások, akik a GPS-hez hasonlóan állandóan újratervezik az életüket, és nincs egy stabil irány, amely felé haladnának.”

A főpásztor később Szent Pál idézte, aki annyira megtapasztalta Isten gondoskodó szeretetét, hogy a viszontszeretet lángja lobbant fel benne, és a damaszkuszi úton egykori üldőzőjéből Krisztus egyik legodaadóbb híve lett. „Kedves Gábor testvérem, tudom, hogy téged is megragadtak ezek a szavak, mert téged is rabul ejtett Krisztus szeretete. Mérnök vagy. Értesz a számok nyelvén, ismered a fizikai törvényszerűségeket. Biztos vagyok benne, hogy kapásból nagyszerű előadást tudnál itt most tartani nekünk a szakítószilárdság mibenlétéről. És ami érvényes a fizikára, az érvényes a lelki folyamatokra is. Ma az Úrhoz fűződő barátságod végérvényessé válik, és többé senki, semmi nem szakíthat el Krisztus szeretetétől.”

„Jelmondatod szerint válaszd minden nap az életet. Válaszd Krisztust, aki maga az élet, aki meghívott, aki barátjává fogadott. Közben persze tudod azért azt is, hogy valójában ő volt az, aki kiválasztott téged. Úgy éld meg ezt a barátságot, hogy az ne csak kettőtökről szóljon. Hívj meg abba másokat is. Mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerülsz. Olyanokat is, akik még nem ismerik őt. Vagy akik elhagyták, de valójában szívesen visszatérnének, csak félnek attól, hogy esetleg megdorgálást kapnak, vagy felhánytorgatják nekik a múltjukat. Talán nincs emberük, aki szeretettel megszólítaná és befogadná őket” – kötötte a szentelendő lelkére Ternyák Csaba.

A szentelés közvetítése ezen a linken visszanézhető:

https://youtu.be/auXGc4tj-8s

!!!!!!!!!!!!!!!!436_2965_01-MP4_snapshot_00-05_[2023-05-20_14-49-16]

A szentelés szertartása után András Attila SJ megosztotta a résztvevőkkel: a mise előtt arról beszélgettek a főpásztorral, hogy már öt jezsuitát szentelt pappá. „Miközben Gáborért imádkoztam, volt egy titkos kérésem is: hogy érsek atya a következő években még legalább ennyi jezsuitát szenteljen a magyar rendtartomány számára.” „Nagyon szívesen” – reagált mosolyogva az érsek, mire a provinciális így felelt: „Szaván fogjuk!”

A szertartás végén Nevelős Gábor SJ közvetlen szavakkal mondott köszönetet a szüleinek, családjának, barátainak, rendtársainak és mindenkinek, aki elkísérte a szentelésig vezető úton. A záróáldás előtt Sajgó Szabolcs SJ a papszenteléshez kötődő két szokást idézett fel, melyet ez alkalommal Gábor is követett. Az egyik értelmében odaadta édesanyjának azt, a szőlőfaluja asszonyai által készített kendőt, rajta az arnóti templommal, amellyel a szentelés után letörölték kezéről a krizmát. „A kendőt a szokás szerint az anya majd magával viszi a sírba, hogy odaát felmutassa Szent Péternek” – fakasztotta mosolyra a jelenlévőket Sajgó Szabolcs. Az édesapa mint az igazságosság és irgalom hordozója pedig azt a stólát fogja megkapni, amellyel az újonnan szentelt pap az első gyóntatását végzi.

A szentelés után a résztvevők agapé keretében köszöntötték az új papot, aki elsőmiséjét május 21-én, vasárnap 11:30-kor mutatta be a miskolci Isteni Ige-templomban.

 

https://jezsuita.hu

 Forrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala