Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2023. márciusi száma

A tartalomból:

Jézus megkísértése - Minden évben Nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértésének történetét felolvassuk a szentmise közösségében. A Teremtés könyve ír arról, hogy Ádám és Éva bűnbeesését is a Sátán kísértése előzte meg. Ezen a vasárnapon az Isten igéje arra emlékeztet bennünket, hogy a Gonosz lélek jelen van és működik ebben a világban, és sokféle módon bennünket is megkísért. Az Egyház minden évben figyelmeztet nagyböjt folyamán erre a veszélyre, és többféle módon is segít bennünket a bűn és a gonosz lélek elleni küzdelemben. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a nagyböjt szükségességéről maga a mi Urunk Jézus Krisztus győz meg bennünket. Jézus nyilvános működése előtt kivonult a pusztába, ott böjtölt, imádkozott és elmélkedett. Nyugodtan mondhatjuk, Őt nemcsak a mennyei Atya iránti szeretet tette képessé arra, hogy kitartson megváltó küldetésében, hanem a 40 napos böjt is. Ha megváltó Jézusnak szüksége volt a negyvennapos böjtre, akkor mennyivel inkább nekünk, gyarló embereknek.

Megújult a miskolci minorita templom - A Nagyboldogasszonyról elnevezett templomot február 3-én ünnepi szentmise keretében áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek. Homíliájában elmondta: a minorita templomnak van egy sajátos vonzása a városban. Itt nyugszik Kelemen Didák, egy olyan szentéletű szerzetes, akinek tisztelete 300 éve elevenen él és boldoggá avatási eljárása régóta folyamatban van. Ez a templom neki köszönheti létét. Az érsek arról is szólt, hogy nekünk katolikusoknak többet jelent egy templom, mint egy imaház. Isten háza sosem üres hely, hiszen a tabernákulumban maga Jézus Krisztus lakik köztünk.

A főpásztor arra buzdított, hogy miként „e templom is megújult, szükséges, hogy a közösség is megújuljon. Ez a nagy család legyen egyre befogadóbb és tárja ki kapuit a kereső emberek számára”. Szalkai Zoltán József OFM Conv., a minorita templom plébániai kormányzója megköszönte mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak az építkezéshez.

Az ünnepi szentmise végén köszöntő beszédet mondott Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. A plébániatemplom felújítására több mint 800 millió forint kormányzati támogatást kapott az egyházközség, amelyet négy év alatt először kívülről, majd részlegesen belülről is renováltak.

Püspöki kinevezés - Ferenc pápa február 3-án Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen. Szüleivel, két fiú- és egy lánytestvérével iskolás korától Sárváron éltek. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban 1992-ben érettségizett, majd a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé jelentkezett. Teológiai tanulmányait Budapesten, majd Rómában végezte. 1998-ban Szombathelyen szentelték pappá. 1997-ben felvételt nyert a Pápai Biblikus Intézetbe. 2000-ben biblikus szaklicenciát, 2002-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. 2008 és 2013 között biblikus tárgyakat tanított több magyar hittudományi főiskolán. 2010-ben biblikum területen habilitált. 2013-tól 2018-ig prefektus volt a győri szemináriumban. 2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2019. szeptember 3-án a Központi Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. Ezzel együtt a budapesti Egyetemi Kisboldogasszony templom templomigazgatója is lett. Püspökké szentelése március 4-én lesz a budapesti Szent István Bazilikában. Püspöki jelmondatát a Zsoltárok könyvéből választotta: „Te az igazságot kedveled.”

Ima a földrengés áldozataiért

Mindenható Isten,

ki a földet és az eget alkottad,
esedezve kérünk,

távoztasd el a földrengés veszedelmét.
Vedd el azok félelmét,

akiket természeti csapások sújtanak,
hallgasd meg könyörgésüket,

védelmezd őket, és enyhítsd szenvedésüket.
Adj testi-lelki erőt a túlélőknek,

és erősítsd meg a mentési munkában résztvevőket.
A földrengésben elhunytaknak

adj örök nyugalmat,

gyászoló szeretteiknek vigasztalást.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

(A Ferences Rend honlapja)

Megnyerni őket Krisztusnak - Taczman Andrásné, a jászberényi Szent József Katolikus Technikum hittanára a sárospataki bazilikában tartott főegyházmegyei tanévnyitón vehette át a Szent Gellért-díj arany fokozatát Ternyák Csaba egri érsektől. Ahogy a laudációban elhangzott: személyes élete, mindennapi tevékenysége példaként áll az iskola tanulóifjúsága és oktató kollégái előtt egyaránt. A kitüntetettről szóló cikket is a lap márciusi számában olvashatják.

Homa JánosForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala