"életüket új ösvényre kell terelni" - Érseki áldás a felújított debreceni püspöki székházon

A debreceni Szent Anna székesegyházban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek Vízkereszt ünnepén. A főpásztor a szertartás elején megáldotta a sót és megszentelte a vizet.

IMG_4702

Szentbeszédében rámutatott: a napkeleti bölcsek zarándoklata Istennek adott válasz, a csillag nyomán járva keresték a zsidók újszülött királyát, hogy hódoljanak előtte. Az emmauszi tanítványok is zarándokoltak, s mi a csüggedt és elárvult tanítványokhoz hasonlóan még hatása alatt vagyunk a közelmúltban történteknek: Benedek pápa halálának és temetésének.

IMG_4692

Gazdag teológiai öröksége ma is eligazít bennünket, s ha Vízkereszt ünnepét meg akarjuk érteni, érdemes Názáreti Jézusról szóló könyvét kézbe venni, melyben így fogalmaz: „a napkeleti bölcsek kezdetet jelentenek, azt jelzik, hogy az emberiség útrakelt Jézushoz. Olyan menetben haladnak, ami végigvonult az egész történelmen.”

érsek prédikál közeli

A főpásztor hangsúlyozta: kortársaink közül még nagyon sokan vannak, akik nem álltak be a keresők sorába. Ez a zarándoklat Krisztushoz folyamatos, s fel kell ismernie mindenkinek, hogy ő általa lehet eljutni Istenhez.

IMG_4691

A napkeleti bölcsek a gyermek Jézussal találkozva megértették, hogy életüket új ösvényre kell terelni, hazafelé más úton mentek, jelezvén megtérésüket. A bölcsek hosszú utat tettek meg, az emberiségnek is hosszú utat kell még megtennie, hogy a sok tévút után felismerje az egyetlen helyes irányt, a kiutat Jézus Krisztus felé. Életünk zarándoklatának legfontosabb célja, hogy felismerjük, benne van életünk és feltámadásunk.

nép

Aranyat tömjént és mirhát vittek ajándékba és adták át hódolatuk jeléül. Ha mi is átadjuk kincseinket, akkor eljutottunk hozzá és be tudjuk fogadni azt a gazdagságot, amit ő ad nekünk. Járjunk a gyermekké lett Isten keskeny, szűk, de üdvösségre vezető útján! – zárta szentbeszédét Ternyák érsek.

A főpásztor köszönetet mondott a meghívásért és elismerését fejezte ki a megvalósult fejlesztések kapcsán, amik a városban és az egyházmegyében történtek. Úgy fogalmazott: a lelki és szellemi fejlesztések állomásaként most Isten iránti hálával áldjuk meg a püspöki székház megújult és kibővült épületét.

Az érsek örömét fejezte ki, hogy ebben a városban adhat most hálát 30 éves püspöki szolgálatáért. Mint mondta, Szent II. János Pál  pápa szentelte, aki járt itt, s ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen az ökumené kiemelt helye legyen. Ennek példája, hogy Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek Fekete Károly  református püspökkel Palánki Ferenc püspökkel közösen zarándokolt Rómába, Ferenc pápához.

Palánki pp

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a szentmise végén köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érsek metropolitának a szent áldozat bemutatásáért.  Emlékeztetett, 5 éves egri segédpüspöki szolgálata előtt már ismerték egymást, hiszen 1993. május 22-én ő szentelte diakónussá Esztergomban.

Palánki pp totál

Köszönetet mondott Bosák Nándor püspöknek, aki az egyházmegye első főpásztoraként szolgált, s köszönetét fejezte ki Kocsis Fülöpnek és Fekete Károlynak, akik a valóságban is kifejezik, amit a keresztényekre szoktak mondani: „nézzétek, hogy szeretik egymást”.

főpapok

Palánki püspök köszönetet mondott  a város és a vármegye vezetésének, valamennyi munkatársnak, akik a fejlesztésben részt vettek.

tervező

Ezt követően Ágoston László  tervező a munkálatokról adott tájékozatójában elmondta: alapos előkészítés előzte meg a beruházást, ügyeltek arra, hogy a megfelelő komfort és gazdaságosság mellet esztétikus maradjon a felújított, kibővített épületegyüttes.

kápolnában megáld

A szertartás után a püspöki székház kápolnájában mondott áldást Ternyák érsek, majd meghintette szenteltvízzel az épület falait.

kezet fognak

Bérczessy András

kép: Kovács Ágnes

 Forrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala