„Krisztusban a múló idő is új jelentést kap” – év végi számadás és hálaadás az Egri Főegyházmegyében

nép

Év végi hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a Bazilikában. A főpásztor homíliájában többek között a számadásról szólt, valamint hálatelt szívvel emlékezett meg a főegyházmegye 4 esztendővel ezelőtt elhunyt korábbi főpásztoráról, Seregély Istvánról, valamint a szombaton 95 éves korában elhunyt XVI. Benedek emeritus pápáról. Hálatelt szívvel gondolunk Joseph Ratzinger személyére, a későbbi XVI. Benedek pápára. Egész élete tanúságtétel volt. Rendíthetetlen személyes hite, tudása és bölcsessége több nemzedéknek is irányt mutatott. A múlt század egyik legnagyobb teológusa volt, a II. Vatikáni zsinat szakértője, Szent II. János Pál pápa barátja és első számú munkatársa. Majd követte őt a pápai szolgálatban. Majd követte őt a pápai szolgálatban. Személy szerint is szeretettel és hálával emlékezem róla, aki számos emlékezetes tanújelét adta szimpátiájának és magyar egyházunk iránti szeretetének.

szentbeszéd

Ma is elevenen csengenek azok a bátorító szavak, amelyeket pápai szolgálata kezdetén a prédikációjában mondott, amikor valójában Krisztushoz fűződő barátságáról vallott. Azt mondta, aki beengedi Krisztust, nem veszít semmit, abszolút semmit, ami az életet szabaddá, széppé és naggyá teszi. Csak ebben a barátságban tárulnak ki az élet, az emberi természet nagy képességei. Csak ebben a barátságban tapasztalhatjuk meg azt, ami szép, és ami megszabadít. Ő már megtapasztalta ennek a barátságnak halálon átívelő megtartó erejét és hűségét. Seregély érsek és Benedek pápa a kötelességtudásban is hasonlítottak egymásra – fogalmazott Ternyák Csaba. Ők immár örökre együtt ünneplik mennyei születésnapjukat. Amikor ma rájuk emlékezünk, akkor ezért nem a halálra, hanem az életre gondolunk. Arra, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. Hiszen ő benne élet volt.

hálaadás nép, háttal

És ez az élet volt az emberek világossága. Igaz ugyan, hogy az év utolsó napjának hangulata figyelmünket az idő múlására irányítja. Ez azonban nem szomorúsággal tölt el bennünket, hiszen az időre már nem úgy tekintünk, mint ellenségre, hanem mint barátra, amely Krisztust hozza el nekünk. Krisztusban ugyanis az idő új jelentést kapott. Kegyelmi idő lett az üdvösség ideje. Az idő már nem csupán percek, órák és napok múlása, hanem a kronológiai idővel párhuzamosan halad egy másik: egy kegyelmi idő is, amelynek járása független a másik időtől. Mondhatnánk, hogy ez Jézus ideje, amelyet az ő érkezése tesz teljessé. Figyeljünk ezért az idők jeleire. És erre a másik időre. Jézus életünkben való intenzívebb jelenlétére.

Ternyák érsek az egri főegyházmegyében történt kegyelmekért is hálát adott, kiemelte: nagyon szép feladatot és élményt jelentett a szinodiális folyamatban való bekapcsolódás, amely a világegyház nagy programja Ferenc pápa szándéka szerint. Iskoláink közös Te Deumát Jászapátiban, míg a Veni Sanctét Sárospatakon tartották. Időközben befejeződött az egri Bazilika felújításának első üteme. Isten gondoskodó szeretetének ajándéka az is, hogy idén 6 papot és 2 diákónust szentelhetett fel. Számos településen új óvoda építése kezdődött, amelyek lehetőséget adnak majd a gyermekek modern körülmények között történő vallásos nevelésére. Az egri katolikus egyetem tavalyi indításával pedig elődei közel háromszáz éves szándéka valósult meg.

Homíliáját zárva  a főpásztor úgy fogalmazott: különösen hálát adunk a kegyelemért és az igazságért, amely Jézus Krisztuson keresztül jutott el hozzánk. Benne nyugszik az emberi idő teljessége. Benne van minden ember jövője. Benne jön el az egyház és a világ reményeinek beteljesülése.

Domán Vivien

kép: Karkus IstvánForrás megtekintése (eger.egyhazmegye.hu) >

< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala