Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok Egerben

A január 29. és február 1. között Egerben zajló Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok első tematikus egysége a bérmálás szentségéből kiindulva a fiatalok megszólításának módjára, lehetőségeire kérdezett rá. Az előadók felvetéseit fórumokon, csoportbeszélgetéseken dolgozták fel a résztvevők.

 

Várólistára kerültek a „későn ébredők”: már január elején elérte fogadóképessége maximumát az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok hagyományos négynapos konferenciája. Az ország különböző részeiből és külhonból érkezett több mint kétszáz résztvevő – papok, szerzetesek, szerzetesnővérek, világi munkatársak és katekéták – ezúttal a szentségekkel foglalkoztak Egerben.

Akik az Atya akaratában élnek, már most boldogok – A szentségek erejéből fakadó élet címmel az első tematikus egységben a bérmálást állították a középpontba, és az ifjúság megszólításának lehetőségeire, módozataira kérdeztek rá az előadók – Székely János püspök, Hugyecz János gödöllői plébános és Nagy Bálint SJ, a jezsuiták hivatásgondozója – vezetésével, majd fórumokon, kiscsoportos beszélgetéseken folytatódott a párbeszédes útkeresés.

A hagyományt követve a találkozó nyitószentmiséjét idén is Ternyák Csaba érsek mutatta be a hétfői megérkezést követően, majd Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

„... hogy életük legyen és bőségben legyen” mottóval a szervezők a szentségi életre irányítják a figyelmet ezekben a napokban. A fiatalok megszólítása, a hivatás témákból kiindulva foglalkoznak a szentségekkel. A keresztségről Keresztségünkből fakadó alaphivatásunk címmel Puskás Attila teológiai tanár beszélt.

 

A kedd reggeli szentmisében Székely János szombathelyi megyéspüspök Martin Bubert idézve – „Minden kultúra addig él, amíg azzal az éltető forrással kapcsolatban van, amelyből született” – mutatott rá a szentségekből mint éltető forrásból fakadó élet szükségességére.

Ismerjük-e ezt a forrást? Élünk-e ebből a forrásból? Tudjuk-e elvezetni hozzá a gyerekeket? – ajánlott kérdéseket átgondolásra a főpásztor, aki a szentmise után „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön…” – Hogyan válhat a bérmálás a Szentlélek kiáradásának valóban átélt, befogadott ajándékává?címmel folytatta reggeli homíliája gondolatmenetét. Megfogalmazta az alaptételt: ha azt szeretnénk, hogy fiataljaink ne „bérmálkozzanak ki” az Egyházból, a felkészítésben többre van szükség, mint pusztán hittanórára. Hogy mire, azt Székely János számos történettel érzékeltette saját szentségi felkészítő gyakorlatát alapul véve.

A püspök gondolatait Hugyecz János folytatta, aki A bérmálás mint személyes pünkösd címmel a hitátadás kérdését állította a középpontba. Idézte az örök vitát kiváltó kérdést: Mi a fontosabb, a hitélmény vagy a hit megalapozása ismeretekkel?

Élményvezérelt világunkban a minél intenzívebb átélésre törekszünk, minél könnyebb úton, minél kisebb áron – mutatott rá a helyzet fonákságára a gödöllői plébános. – Abban kell segítenünk, hogy az értelemmel felfogott hitigazságok megtalálják a szívhez vezető utat, hiszen a szív az ember legmélyebb döntéseinek forrása.

Hugyecz János szerint a fiatalok Egyházban való megtartásának legfontosabb eszköze a felkészítés, melynek célja a teljes ember megtérése. Az előadó szerint a felkészítési gyakorlatunknak katekumenális szemléletűnek kell lennie.

Nagy Bálint SJ, a magyar jezsuita rendtartomány hivatásgondozója Ifjúság: A személyes istenkapcsolatra való rátalálás – lehetőségek és félelmek címmel tartott előadásában szemléletváltást sürgetett.

A jezsuita előadó a gimnazistákkal való foglalkozásból származó tapasztalatai alapján próbálta megfogalmazni, mi az, ami nehézséget okoz nekünk, nevelőknek a fiatalokkal való foglalkozásban, mi az, amiért nehezen értjük őket. „Oda kell melléjük állnunk – hangsúlyozta jézusi hasonlattal élve az odafordulás, figyelem fontosságát. – Le kell hajolnunk hozzájuk, és meg kell mosnunk a lábukat. Megértve őket találjuk meg, hogyan tudunk nekik segítséget nyújtani.”

A délután során fórumokra hívtak a szervezők. Mit tehetünk, hogy bérmálkozóink velünk maradjanak? címmel Bartha Angéla SSS és Farkas László hatvani plébános, a Váci Egyházmegye augusztusban leköszönt ifjúsági referense osztották meg az ifjúságpasztorációban tíz év alatt szerzett tapasztalataikat. Fiataljaink megszólításának lehetőségei – kihívások, tapasztalatok – ez volt a témája annak a fórumnak, melyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke, valamint Gábor Miklós és Kámán Veronika, az Ifjúsági Bizottság munkatársai vezettek. Tomka Ferenc lelkipásztor, nyugalmazott egyetemi tanár pedig a gyermekek és az ifjúság szexuális nevelésével foglalkozott az Amoris laetitiaalapján. A fórumokat kiscsoportos feldolgozás követte.

 

Magyar Kurír

 < Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala