Lektor- és akolitusavatás az egri bazilikában

Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében avatott lektorokat és akolitusokat az Egri Főegyházmegye szolgálatára, szeptember 5-én az egri bazilikában. A lektorrá és akolitussá avatásban negyvenen részesültek az egyházmegye számos plébániájához tartozó hívő férfiak közül.

 

A szentmise során a főpásztor homíliájában utalt arra, hogy eredetileg márciusra tervezték a lektor és akolitus avatást. Örömét fejezte ki, hogy az ismert helyzet miatt elhalasztott avatásra Isten kegyelméből mégis sor kerülhetett.

Ezután a lektorjelöltekhez szólt: "Olyan bátor férfiak vagytok, akik lelkipásztoraitok ajánlásával és a megfelelő felkészülés után készen álltok most arra, hogy Isten Igéjével a Szentírással még bensőségesebb kapcsolatba kerüljetek és arról a hívő közösségben tanúságot tegyetek a felolvasói szolgálatban." Majd felhívta figyelmüket arra, hogy elsőszámú feladatuk az, hogy jó családapaként törekedjenek az életszentségre, ezzel elősegítive feleségeik és gyermekeik szentté válását is. Mint mondotta: "Isten igéjének hírnökei lesztek és segítséget fogtok nyújtani a papságnak tisztük teljesítésében. Különleges szolgálatot vállaltok Isten népe körében és megbízatást kaptok az Isten Igéjében gyökerező hit ápolására, ezért feladataitokat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt végezzétek. Amikor felolvassátok Isten Igéjét tegyétek azt méltósággal, törekedve a tiszta kiejtésre, hogy a tagolt és szépen megformált szavak által Isten üzenete eljuthasson a hallgatókhoz."

Az érsek ezt követően az akolitus jelöltekhez fordult, figyelmeztetve őket arra, hogy nem kizárólag áldoztatók lesznek, hanem a plébánosaik, a papok és diakónusok segítői az Oltáriszentség tiszteletének és kiosztásának szolgálatában. Fontos szerepük lesz a plébániai közösségben az igeliturgia és a szentségimádás vezetésében, a plébániai közösségek építésében, de a betegek otthon vagy kórházban történő áldoztatásában is. Törekedniük kell arra, hogy egyre jobban elmélyedjenek a szolgálat szellemében a tanítványainak lábát megmosó alázatos Jézus példája szerint. Mindez azt jelenti, hogy nem hatalmaskodhatnak a többi hívőn, hanem szeretettel, türelemmel és jósággal tegyék még szebbé a liturgiát.

Majd így folytatta: "Az akolitus az Eucharisztiának nemcsak kiosztója, hanem olyan ember, aki maga is az Eucharisztiából él. Példája nyomán a hívek is egyre jobban tudatosíthatják magukban, hogy amit magukhoz vesznek, az valóban Krisztus teste és nem egyszerűen csak az Úrra és az ő utolsó vacsorán mondott szavaira való jámbor megemlékezés." Ezt követően arról beszélt, hogy lehet a hívek közül sokan úgy tekintenek majd rájuk, mintha már majdhogynem papok lennének. Ennek téves szemléletnek az elkerülésére ismét az alázatosság gyakorlására szólította fel őket. Kérte, hogy szeretettel, szelídséggel és örömmel végezzék szolgálatukat az Ige és az Eucharisztia asztalánál szolgáló világiakként. Kitért a világiak klerikalizálódásának, és a klerikusok elvilágiasodásának veszélyére is.

Beszédének végén köszönetet mondott a Hittudományi Főiskola rektorának, dr. Dolhai Lajos atyának, tanártársainak és lelkipásztoroknak, akik teológiailag felkészítették és segítették a lektor és akolitus jelölteket. A jelölteknek pedig azt, hogy vállalták az egyház és a hívek szolgálatát, amelyet ezentúl az egyház hivatalos megbízásából végeznek majd. Köszönetét fejezte ki a hitvestársaknak és családtagoknak is, akiknek támogatása a felkészülés és a szolgálat során is nagyon fontos. "Isten segítsen mindnyájatokat, adjon a házastársaknak egymáshoz való hűséget, bátorságot az ajándékba kapott gyermekáldás elfogadására és áldja meg azokat a családokat, amelyek papot adnak az Egyháznak. Amen" - zárult Ternyák Csaba érsek homíliája.

 

Eztután került sor a lektor és akolitus avatás szertartására, mely formailag a lektorok esetében a "Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!", míg az akolitusok esetében a "Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál!" szavakkal történt.

Az Egri Főegyházmegye ezáltal 28 lektorként és 12 akolitusként szolgáló világi hívővel gazdagodott.

 

Egri Főegyházmegye< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala