Jó szolgának lenni – Diakónusokat szenteltek Egerben

Október 14-én, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium védőszentje, Avilai Szent Teréz emléknapjának előestéjén szentelte diakónussá Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Noel Benedict Tajos Antasoda és Jorge Luis Altamirano Mendez papnövendékeket az egri bazilikában.

 

A hétköznap is tud ünnep, örömünnep lenni, hiszen két testvérünk megnyitotta szívét Isten előtt, és befogadja a felszentelés kegyelmét. Diakónusi szolgálatra vállalkoznak Jézus Krisztus küldötteként, az Ige és az asztal szolgálatára – mondta a püspök köszöntőjében a szertartás elején. Hozzátette, a szentmisét a szentelendőkért és az Egri Főegyházmegye főpásztoráért mutatja be.

 

A szentelési szertartás kezdetén a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora, Michał Bartosz Muszyňsky szólította a szentelendőket, tanúsítva a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. A rektor a szentelő főpásztor kérdésére válaszolva kinyilvánította és tanúsította, hogy Jorge Luis Altamirano Mendez és Noel Benedict Tajos Antasoda méltóak a szerpapi szolgálatra.

 

A szentelést végző Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök tanításában emlékeztetett: a diakónus szolgát jelent, aki Jézus követője, aki életét adja mindenkiért.

Nem népszerű szavak ma a szolga és a szolgálat, ami alatt sokszor negatív értelemben vett szolgalelkűséget értenek.

Pedig ha valaki a szó igazi, jó értelmében szolgalelkű, az hasonlítani kezd Jézus Krisztusra, hiszen az ő lelke segít bennünket a hiteles szolgálatra.

Jézus az üdvösségünk szolgálatába állította egész földi létét, megtanítva bennünket, hogyan kell odaadni életünket mások szolgálatára – hangsúlyozta a püspök. – A szeretet lényegét a kereszten láthatjuk, ahogyan Jézus életét adta értünk mérlegelés nélkül. Ez az igazi szeretet, a Lélek szerinti élet.

 

Szent Pál a Lélek gyümölcsének nevezi a szeretetet, melynek többféle megélése lehetséges, mint ahogyan többféleképpen váltjuk életre Jézus tanítását, az evangéliumot. Jézus bevon az életébe, misztériumaiba bennünket, ezért is jó szolgának lenni. Jézus első csodatételekor, a kánai menyegzőn a szolgák teljesítették feladatukat, megtöltötték vízzel a korsókat. Az ember, amikor megteszi a rábízott feladatot, megtapasztalhatja, hogy csodát tesz. Csak a szolgák tudhatták, hogy honnan van a bor, beleláttak Jézus csodatevő erejébe, misztériumába.

Aki vállalja a szolgálatot, hasonlóvá lesz Jézushoz, és belelát terveibe, csodájába

– mondta Palánki Ferenc.

 

Megtapasztaljátok, hogy Isten eláraszt benneteket a szentelés kegyelmével, hogy milyen csoda történik egy fiatal lelkében – folytatta Palánki Ferenc a szentelendőkhöz fordulva. – Messziről jöttetek Magyarországra, mert meghallottátok Jézus hívását: tegyétek tanítványokká a magyar népet. Nem karriert akartok, szeretetből, Krisztus örömhíre miatt jöttetek. És ti, az ő szolgái beleláttok ebbe a csodába, s tapasztaljátok, hogy rajtatok keresztül is működik, szeret Isten. Egy csodálatos szolgálóleány, Szűz Mária az angyal szavát hallva zavarba jön, de akkor is Isten üzenetére figyel. A mostani járványhelyzet is zavarba ejtő, nem tudjuk, mit tegyünk, hogyan viselkedjünk. De nem magunkra kell figyelni, hanem az isteni üzenetre, s ebben Mária csodálatos példakép. Az istengyermekség az öröm, mely képessé tesz arra bennünket, hogy a lélek gyümölcseit megteremjük. Jézus arra tanít bennünket, hogy ne hanyagoljuk az igazságosságot és ne keressük a sikereket. Segítenünk kell az embereknek terheiket, keresztjüket hordozni, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.

 

Nem karriert építeni jöttetek ide, hanem hirdetni az evangéliumot. Nektek is azzal kell foglalkozni, hogy a rátok bízottak közelebb kerüljenek Istenhez.

Az Egri Főegyházmegyében vagyunk, érsek atya felkérésére és megbízásából a főegyházmegye szolgálatára szentellek benneteket. A főegyházmegye védőszentje Szent János, aki mindig úgy érezte, hogy Jézus őt szereti a legjobban. A húsvét hajnali „futóversenyt” is ő nyerte meg, benézett az üres sírba, és hitt. Péter azt mondta, nagyon szereti Jézust, aztán mégis megtagadta. János nem mondta, hogy nagyon szereti Jézust, azt érezte, hogy Jézus őt nagyon szereti, és ezért tudott hinni.

Érezzétek ti is Szent János nyomán, hogy Jézus benneteket nagyon szeret, és akkor mindig élő hittel tudjátok végezni a szolgálatot, amire Isten hívott benneteket!

Imádkozunk értetek, hogy a Jóisten árasszon el a szentelés kegyelmével! Majd ha papok lesztek vagy püspökök is akár, a diakonátus akkor is megmarad. A szolgalelkűség, a jézusi lelkület mindig meg kell hogy maradjon bennetek! Segítsen benneteket ez a kegyelem életetek minden napján úgy, mint most is – zárta beszédét a püspök.

 

A szerpapjelöltek ezután a szentelő főpásztor előtt ígéretet tettek szándékuk tisztaságáról, hogy cölibátusban élve magukat egészen Krisztusnak szentelik. Ezt követte az engedelmességi ígéret, a szentelendők kezüket a főpásztor kezébe téve tettek ígéretet. 

A Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás, a szentek közösségéhez imádkozva, míg a diakónusok az oltár előtt arcra borulva fejezték ki, hogy meghalnak a világnak, és csak Istennek akarnak élni.

 

A szentelő főpásztor imájában Isten áldását kérte a diakónusokra. Ezt az egyházi rendekben, a Szentírásból is ismert kézrátétel követte, mely a hatalom átadását jelképezi.

A jelenlévők ezt követően közösen imádkoztak, s a főpásztor szentelési imája után a paptestvérek az újonnan szentelt diakónusokat beöltöztették a liturgikus ruhába, melyet a szolgálat során viselnek majd. A stólát, a papi hatalom szimbólumát még csak az egyik vállukon átvetve viselik, jelezvén, hogy a papi szolgálat teljességét még nem nyerték el. Elsősorban az igehirdetés, keresztelés, áldoztatás, esketés és a temetés lehet a feladatuk. A diakónusszentelés zárásaként a felszenteltek ezután a főpásztortól átvették az evangéliumos könyvet, ami kifejezi, hogy feladatuk lesz ezentúl az Örömhír felolvasása is.

 

Egri Főegyházmegye< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala