Eucharisztia ünnepet tartottak Homrogdon

Kocsis Imre biblikus professzor katekézisével kezdődött a 2020. március 3-án tartott Eucharisztia ünnep Homrogdon.

 

Katekézisében a professzor rámutatott, hogy a szentmisének két egymással szorosan összefüggő fő része van: az Ige liturgiája és az eucharisztikus, áldozati liturgia. Az Ige meghallgatása előkészít minket az Eucharisztiára, ugyanakkor csak az Eucharisztia teszi teljessé azt a jelenlétet, ami már az Igében is megtapasztalható. Az utolsó vacsora evangéliumi szakaszát elemezve ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy a tanítványok hűtlensége, Judás árulása közepette adta Jézus a szeretetének legnagyobb ajándékát. Erre a kegyelemre nem csak a tanítványok, hanem mi is rászorulunk, ami a megváltásból fakad.

Kocsis Imre az Emmauszi tanítványok példájával magyarázta tovább, hogyan van jelen Krisztus, a feltámadt Úr a szentmisén. Krisztus már nem abban a formában van a tanítványokkal, mint a földi tevékenysége folyamán, hanem olyan formában, amit megtapasztaltak az útjuk során.  Jelen lesz közöttük az Igéje, a Szentírás szava és az Eucharisztia által. A föltámadt Úr, mint Szentírást magyarázó jelenik meg az útjuk során, majd vendégként ül velük egy asztalhoz, de már vendéglátóként cselekszik.  A szentmisén mi is hasonlót élhetünk át: Krisztus jelenlétét az Igében és az Eucharisztiában.  Ami eltérő, hogy itt Krisztus, mint föltámadott Úr nem közvetlenül, hanem a pap személyében szól hozzánk.

A katekézis zárógondolataként az Eucharisztia, mint a szeretet és egység szentsége jelent meg Szent Pál első korinthusi levele nyomán. Az egymással való szeretetközösség elengedhetetlenül fontos, ha Krisztust jövünk ünnepelni a szentmisében. Így a vele való közösségnek kell meghatároznia a mindennapjainkat is.

 

Szentbeszédében Kocsis Imre hangsúlyozta a Szentírás olvasásának fontosságát is, hiszen a leírt szavak végtelen erejét csak így ismerhetjük meg. A szentmisét szentségimádás követte, amit ezúttal Szabó László gönci plébános vezetett. Az ünnep, szokás szerint agapéval zárult.

 

Kormosné Horváth Anita

Egri Főegyházmegye< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala