Akolitusavatás az egri bazilikában

Május 29-én, Szent VI. Pál pápa ünnepén az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára.

 

A főpásztor a szentmise elején üdvözölte az akolitusjelölteket, családtagjaikat és azokat a lelkipásztorokat és papokat, akik elkísérték a szolgálattevőket. Bevezető szavaiban kiemelte: annak a szent pápának az ünnepén gyűltünk ma egybe, aki a zsinat után szabályozta a különféle egyházi rendeket és megállapította, hogy a kisebb rendek közé a lektorok és az akolitusok tartoznak.

Homíliájában Ternyák Csaba érsek Jézus kérdésére irányította a figyelmet: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” E kérdés minden korban aktuális. A válaszok olykor megkerülik a kérdés igazi lényegét: próféta, tanító, forradalmár, felszabadító hős… A lényeget Péter apostol fogalmazta meg: „Te vagy a Krisztus, az Élő Isten fia!” Ez a mondat tömören összefoglalja, hogy nekünk, követőinek mit jelent a megváltó Krisztus. Az üdvösséget, az örök életet. Jézus Egyháza ma is erre a felismerésre hív meg minden embert.

A meghívót azonban el kell juttatni minden emberhez, akiknek annyi minden eltereli a figyelmét a lényegi dolgokról – fogalmazott az akolitusjelöltekhez fordulva az egri érsek.

Jézus tizenkét apostola az egész világon terjesztette a hitet. Öröm és a bátorítás forrása, hogy most huszonnégy olyan férfi áll itt, az egri bazilikában, akik önként vállalkoznak arra, hogy bekapcsolódnak az Egyház szent küldetésébe – hangsúlyozta a főpásztor.

Ősi hagyomány, hogy számos szolgálattevő segíti az Egyház életét, melynek csúcspontja és forrása az Eucharisztia. Ezért is készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, abban a reményben, hogy ahogyan 1938-ban nagy lelki megújulást hozott hazánknak, ez az Eucharisztikus Kongresszus is megújítja majd lelki életünket

Az akolitusi hivatással sajátos részt vállal az ember az Egyház szolgálatából. Legyetek segítői a papoknak, és ne csak az igehirdetésben, hanem szükség esetében az áldoztatásban és a betegek látogatásában is. Ezen felül törekedjetek felfogni a munkakör mély lelki értelmét, hogy mindennap tudatosan adjátok oda magatokat Istennek! – buzdította a jelölteket a főpásztor.

 

Az Egyházban betöltött szolgálat nem az önmegvalósítás vagy a közösségen belüli felemelkedés érdekében van, hanem minden ember üdvösségéért. Aki valamilyen megbízást kap, annak úgy kell végeznie feladatait, mint alázatos szolgálatot. Az oltár körül minden szavunk, mozdulataink Krisztusra irányuljon, mert nem mi, hanem ő van a liturgia középpontjában. Szent Pál apostol arra figyelmeztet a mai szentleckében, hogy úgy tekintsenek ránk, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak intézőire. Szolgálatunk célja, hogy a közösség minden tagja feltegye magának a kérdést: Ki nekem Jézus Krisztus?

Adja meg nekünk, hogy mindenki eljusson erre a válaszra: Te vagy az Élő Isten fia, az én Megváltóm!

 

Szentbeszéde végén a főpásztor kiemelte: hálás köszönet illeti Dolhai Lajost, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát; Szabó Józsefet, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát és az akolitus jelöltek plébánosait, hitveseit, családtagjait, akik a felkészülésben segítettek és továbbra is buzgón segítenek a szolgálattevés útján.

Ternyák Csaba érsek arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért.

 

Egri Főegyházmegye< Vissza

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala